Політика конфіденційності персональних даних

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика) діє стосовно всіх персональних даних, які ФОП Калюжна Любов Миколаївна (3143713069, юридична адреса: 20225, Україна, Черкаська область, Звенигородський район, село Гудзівка, вул. К. Дубовського, 47) далі – Адміністрація сайту) може отримати від користувача під час використання користувачами офіційного сайту https://forceng.online/ (далі – Сайт).

Адміністрація сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Адміністрація сайту. На сайтах третіх осіб може бути власна політика конфіденційності і користувач може збиратися або запитувати інші персональні дані.
Ця Політика пояснює, яким чином Адміністрація сайту обробляє та захищає персональну інформацію користувачів.
Використовуючи Послуги та надаючи Адміністрації сайту інформацію, необхідну для ініціювання подальшої взаємодії, Ви погоджуєтесь на її використання відповідно до цієї Політики.

Для конкретних послуг, адміністрація сайту може публікувати додаткові положення, що доповнюють цю Політику.
Ця Політика конфіденційності діє на підставі Конституції України та Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (далі — Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04. 2016 р. (ЄU General Data Ргоtection Regulation, далі -CDPR ) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, що називається далі – Законодавство.

Адміністрація сайту серйозно ставиться до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністрація зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживанню Вашими персональними даними, які стають нам відомими. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані у суворій відповідності до вимог застосовного Законодавства та виключно за наявності законних підстав на таку обробку.
Політика конфіденційності розроблена з метою:
- Розкрити поняття персональних даних;
- Розповісти які персональні дані ми збираємо і як їх можемо використовувати;
— кому та в яких випадках можуть бути передані Ваші персональні дані;
як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;
як з нами зв'язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки Ваших персональних даних.
Обробка Ваших персональних даних Адміністрацією сайту може відбуватися лише у випадку, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, у тому числі, але не виключно:
- Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;
— обробка необхідна для надання Вам послуг;
— така обробка потрібна законодавством країн, де Ви перебуваєте.

Просимо звернути увагу, що Ви не зобов'язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам деякі наші послуги. У випадку, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних та визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються, Адміністрація є «контролером персональних даних» для цілей GDPR та іншого застосовного європейського законодавства про захист даних, а також власником персональних даних» у розумінні Закону .

1.Терміни та визначення

Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);
Суб'єкт персональних даних — це фізична особа, до якої належать персональні дані та яка за цими персональними даними можна ідентифікувати, або яка вже ідентифікована;
Користувач — суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах, яка зареєструвалася в онлайн-сервісі https://forceng.online/ за допомогою мережі Інтернет;
Онлайн-сервіс - сервіс, який розташований за адресою https://forceng.online/
Реєстрація — дії Користувача щодо заповнення та надсилання реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які, у разі відсутності в Адміністрації заперечень з реєстрації, мають наслідком надання доступу до Особистого кабінету;
Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) — ФОП Калюжна Любов Миколаївна (3143713069, юридична адреса: 20225, Україна, Черкаська область, Звенигородський район, село Гудзівка, вул. К. Дубовського, 47) (далі – Адміністрація сайту)
Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, що дозволяють прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
Користувач — суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політики у власних інтересах, яка зареєструвалася в онлайн-сервісі https://forceng.online/ за допомогою мережі Інтернет;
Онлайн-сервіс - сервіс, який розташований за адресою https://forceng.online/
Реєстрація — дії Користувача щодо заповнення та надсилання реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які, у разі відсутності в Адміністрації заперечень з реєстрації, мають наслідком надання доступу до Особистого кабінету;
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем;
Поширення персональних даних - дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних;
Використання персональних даних — будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, які здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних або відповідно до законодавства України ;
Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, що дозволяють прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;
Авторизація – введення Користувачем свого логіну та пароля для входу до свого Особистого кабінету в онлайн-сервісі;
Політика — це Політика конфіденційності, розташована за адресою
_____________________________________________________________________________
Контролер персональних даних - це фізична чи юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є "власником персональних даних" у термінології українського законодавства. У рамках цієї Політики Контролером персональних даних є ФОП Калюжна Любов Миколаївна;
Процесор персональних даних - це фізична чи юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролер обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є розпорядником персональних даних у термінології українського законодавства;
2. Загальні положення
2.1. Використовуючи онлайн-сервіс, програм та послуг Ви надаєте та визнаєте свою згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Ви повинні припинити використання сайту, програм та послуг.
2.3. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надаються Споживачами.
2.4. Адміністрація сайту виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні та достатні персональні дані та докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних у актуальному стані та не порушує права третіх осіб.
2.5. Політика застосовується до всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами онлайн-сервісу. Ця Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після введення в дію цієї Політики.
2.6. Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст та цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних та в рамках Законодавства.
2.7. Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом захисту даних ЄС 2016/679 (далі — «GDPR»). Також законодавство інших країн може встановлювати додаткові вимоги.
2.8. Ця Політика є внутрішнім документом Адміністрації.
2.9. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що настали у зв'язку з обробкою ним персональних даних, якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинила наступ таких наслідків.
Ви також погоджуєтесь з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки і лише у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та/або законодавством України.
Ніхто до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб віком до 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов'язану з цим діяльність своїх дітей.
3. Транскордонна передача персональних даних
3.1. Оператор на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися, що іноземним державою, територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
3.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
4.Склад персональних даних
4.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов'язань опрацьовує персональні дані Користувача, надані ним при реєстрації на сайті https://forceng.online/
4.2. До персональних даних Користувача належать: прізвище, ім'я, по-батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного/стаціонарного телефону, країна проживання, місце роботи, посада, дата народження.
Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання вибраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту.
4.3. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов'язково надаватися під час використання онлайн-сервісу. Якщо певна інформація не зазначена Адміністрацією як обов'язкова, її надання чи розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд.
4.5. Дані, які автоматично передаються Адміністрації при використанні онлайн-сервісу Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: ІР-адреса, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, дата та час доступу до онлайн-сервісу.
5. Підстави та мета обробки персональних даних
5.1. Мета обробки персональних даних Користувача - укладання, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на сайті Адміністрації покращення якості онлайн-сервісу, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей та покращення якості обслуговування, підвищення професійних навичок та кваліфікації Користувача, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
5.2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти Forcengschool@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».
5.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.
5.4. Підставами для обробки персональних даних є згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією та необхідність виконання Адміністрацією вимог, передбачених Законодавством.

6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
6.1. Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.2. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
6.3. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.
6.4. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора Forcengschool@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення через електронну пошту на електронну адресу Оператора Forcengschool@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».
6.5. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню щодо досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.
6.6. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією у статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов'язкового знеособлення персональних даних.
6.7. Обробка персональних даних здійснюється за дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.
7. Строки обробки персональних даних
7.1. Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше, ніж це визначено Законодавством.
7.2. Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких минув, мають бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають мети опрацювання персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений Законом. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, потрібно буде зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов'язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).
8. Доступ до персональних даних
8.1. Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені лише ті співробітники Адміністрації, на яких покладено такий обов'язок відповідно до їхніх службових (трудових) обов'язків. Доступ інших працівників може бути наданий виключно у передбачених Законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки.
8.2. Адміністрація має право передати персональні дані третім особам у таких випадках:
- суб'єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії;
— передачу передбачено українським чи іншим відповідним законодавством у рамках встановленої законодавством процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо вказана особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.
8.3. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.
8.4. Представники органів державної влади (у тому числі контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів) отримують доступ до персональних даних, які опрацьовує Адміністрація, в обсязі та порядку, визначеному Законодавством.
9. Cookies та інші технології відстеження.
9.1. Cookies — це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп'ютері або мобільних пристроях, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на якийсь час пам'ятатиме Ваші переваги та дії, які Ви виконали, у тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookie самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують лише комп'ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.
9.2. Cookies та інші технології відстеження в нашому онлайн-сервісі можуть використовуватись різними способами, наприклад, з метою експлуатації онлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або рекламних цілей. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.
9.3. Повідомляємо Вам, що Ви можете в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати, заборонити cookies та інші технології відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви відключите деякі файли cookies, функціональність онлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.
10. Права та обов'язки
10.1. Права та обов'язки користувача
10.1.1. Адміністрація сайту вживає розумних заходів для підтримки точності та актуальності персональних даних, які є у Адміністрації сайту, а також видалення застарілих та інших недостовірних або зайвих персональних даних, проте Користувач несе відповідальність за надання достовірних відомостей, а також за оновлення наданих даних у разі яких або змін.
10.1.2. Користувач може будь-якої миті змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності шляхом звернення до Адміністрації сайту.
10.1.3. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку Адміністрацією сайту персональних даних шляхом направлення письмового повідомлення на адресу: Україна,20225, Черкаська обл, Звенигородський р-н,село Гудзівка, вул.К.Дубовського, будинок 37, з позначкою «відгук згоди на обробку персональних даних», при цьому що відкликання користувачем згоди на обробку персональних даних спричиняє видалення облікового запису користувача з Сайту, а також знищення записів, що містять персональні дані, в системах обробки персональних даних Адміністрації сайту, що може унеможливити користування Інтернет-сервісами Адміністрація сайту.
10.1.4. Користувач має право на отримання інформації щодо обробки його персональних даних Адміністрацією сайту для чого вправі направити письмовий запит на адресу: Україна,20225, Черкаська обл, Звенигородський р-н,село Гудзівка, вул.К.Дубовського, будинок 37, з позначкою « запит інформації щодо порядку обробки персональних даних».
10.1.5. Для виконання положень у п. 10.1.2.-10.1.4. цієї Політики Адміністрації сайту може вимагати підтвердити особистість користувача, зажадавши надання такого підтвердження в будь-якій формі, що не суперечить закону.
10.2. Адміністрація зобов'язана:
10.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 5 цієї Політики конфіденційності.
10.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Споживача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Споживача.
10.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Споживача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
10.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Споживача, з моменту звернення чи запиту Споживача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
11. Зміна політики конфіденційності
11.1. Ця Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувачів, у тому числі, якщо цього вимагає законодавство. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення в онлайн-сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
12. Відповідальність сторін
12.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Споживачу у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених цією Політикою Конфіденційності.
12.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
12.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
12.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією.
12.2.3. Була розголошена за згодою Споживача.
13. Вирішення спорів
13.1. До звернення до суду із позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
13.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
12.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.
12.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.
14. Додаткові умови
14.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
14.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Адміністрації, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
14.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту Forcengschool@gmail.com.
14.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://forceng.online/privacypolicy.
Made on
Tilda