Договір (оферта) про надання освітніх послуг (правила та умови)

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Калюжна Любов Миколаївна, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у встановленому чинним законодавством порядку та яка є платником єдиного податку (далі - Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла цю пропозицію (далі - Замовник), з іншого боку, далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір (далі - Договір), адресована необмеженому колу осіб, яке є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання освітніх послуг. При замовленні та оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про наведене нижче.

1. Загальні положення
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору у повному обсязі, без підпису письмового екземпляра Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну чинність відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом акцепту.
1.4. Акцептом вважається оплата послуг Виконавця на умовах та у порядку, визначених цим Договором та на відповідних сторінках Сайту Виконавця https://forceng.online/
1.5. Укладаючи цей договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.
1.6. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не має права користуватися Послугами цього Договору.

2. Предмет договору
2.1 Предметом цього Договору є надання онлайн школою «ForcEng» дистанційних освітніх послуг Замовнику, згідно з зазначеним переліком, розміщеним на сторінці сайту школи https://forceng.online/#courses

3. Порядок оплати послуг
Оплата послуг Замовником здійснюється виключно через сайт за вказаними тарифами https://forceng.online/
Знижки за групові або парні заняття надаються Замовнику через особистий кабінет у системі CRM. При цьому оплата Замовником здійснюється як за індивідуальні уроки, а списання коштів за окремі заняття з урахуванням знижки. Інформація про розмір знижки вказується на сайті Виконавця https://forceng.online/ та не може бути змінена в особистому кабінеті Замовника.
3.3 Освітні послуги надаються Замовнику виключно за передоплатою.
3.4 Контроль за оплаченими Послугами та залишком коштів Замовник здійснює через CRM-систему в особистому кабінеті.
3.5 Повернення оплачених уроків під час розірвання Договору Замовнику не здійснюється.
3.6 Виконавець не має права підвищувати тарифи за вже сплачені послуги.
3.7 Повернення чи відшкодування коштів Замовнику при розірванні цього Договору не передбачається.

4 Права та обов'язки Сторін

4.1 Обов'язки Виконавця
4.1.1 Забезпечити організацію та надання дистанційних освітніх послуг Замовнику за програмою обраного Замовником курсу
4.1.2 Надавати Замовнику інформацію про розклад уроків курсу, залишок коштів на балансі Замовника, кваліфікацію викладачів та зміни в організації освітнього процесу (скасування або перенесення занять).
4.1.3 Забезпечувати гідну та етичну поведінку викладачів.

4.2 Права Виконавця
4.2.1 Виконавець може піднімати тарифи за ще неоплачені уроки курсу в односторонньому порядку.
4.2.2 Виконавець має право розірвати цей Договір у разі неадекватної поведінки Замовника стосовно викладача.
4.2.3 Виконавець має право вносити зміни до розкладу уроків за погодженням із Замовником.
4.2.4 Виконавець має право здійснювати відеозапис уроків та оприлюднити їх на власному сайті та на сторінках у соціальних мережах facebook, youtube та Instagram без погодження із Замовником.

4.3 Обов'язки Замовника
4.3.1 Замовник зобов'язаний вносити передоплату уроків за вказаними на сайті Виконавцями тарифами.
4.3.2 Замовник зобов'язаний інформувати викладача про скасування або перенесення уроків не пізніше ніж за 1 добу.

4.4 Права Замовника
4.4.1 Замовник має право здійснювати контроль за освітнім процесом.
4.4.2 Замовник має право скасовувати або переносити уроки за погодженням з викладачем.
4.4.1 Замовник має право отримувати інформацію про успіхи учня, залишок оплачених уроків та організацію освітнього процесу.

5 Відповідальність Сторін
5.1. Наслідки порушення умов цього Договору, передбачені ним, застосовуються відповідно до норм цивільного законодавства, що діє на території України.

6 Вирішення спорів
6.1. Спори та розбіжності, які можуть виникнути під час виконання цього договору, будуть по можливості вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів Сторони мають право звернутися до суду.

7 Реквізити Виконавця
Фізична особа підприємець Калюжна Любов Миколаївна
ІПН 3143713069
Україна,20225, Черкаська обл, Звенигородський р-н,село Гудзівка, вул.К.Дубовського, будинок 37.
Тел.: +38 068 955 36 15
Email: Forcengschool@gmail.com
Сайт: https://forceng.online/
Made on
Tilda